D1-Njesi sherbimi ( Klinike Mjekesore )

D1 SHK2 Garazhd
28/10/2017
A13 Kati i 5 (2+1)
28/10/2017

D1-Njesi sherbimi ( Klinike Mjekesore )