Kati i perdhe AP.A3 shk2 (1+1)

Kati perdhe D4 sh1
28/10/2017
D1 SHK2 Garazhd
28/10/2017

Kati i perdhe AP.A3 shk2 (1+1)